РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА
ОДРЖАН НА 02.07.2009 ГОДИНА
рб Презиме и име Поени  
1 Николова Соња 57  
2 Маџевиќ Ивица 57  
3 Илиевска Даниела 52  
4 Бојчовска Јадранка 52  
5 Станкоски Зоран 52  
6 Цветковска Ратка 51  
7 Здравевска Рената 51  
8 Митровски Мартин 49  
9 Велковска Наташа 48  
10 Манасиева Наташа 48  
11 Богојески Живко 46   положиле
12 Стојановиќ Тања 45  
13 Таибов Таип 40 без литер
14 Петровска Јулија 40  
15 Спасова Пенка 40 без литер
16 Симоновски Мартин 38 без литер
17 Петрушевски Марко 35  
18 Петлеска Маријана 35  
19 Лазаров Панче 35  
20 Давидовски Бојан 33  
21 Кекенова Габриела 33 без литер
22 Мијалов Крсте 31  
23 Ивановска Андријана 30?   251-261
24 Стефановиќ Драгана 30?  
25 Мојсоска Сандра 31   317-326
26 Трајчевски Даниел 30?   да дополагаат:
27 Георгиевска Адријана 30?   да се јават на 6, 7 или 8.07 307-316
28 Јовановски Александар 30? без литер
29 Димчевски Мирослав 30?  
30 Николовски Игор 30?  
31 Сефиданоски Денис 30?   315-326
32 Трајков Дарко 30?   295-305
33 Илиоски Дарко 5  
34 Арсовска Зорица 5  
35 Цветкоска Сава 0  
36 Трајковска Тања 0   не положиле
37 Величковска Станка 0  
38 Ангелова Наташа 0  
39 не потпишан 0