РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА
рб Име Презиме Оценка
1 Филип Соколов 8
2 Влатко Андреев 8
3 Стефанија Трајковска 7
4 Благојче Бошковски 7
5 Алма Личина 7
6 Петар Стојановски 6
7 Фунда Амедова 5
РЕЗУЛТАТИ ПО ПЕДОГЕОГРАФИЈА
1 Љупчо Георгиев 9
2 Ристе Чаков 5
3 Милан Славевски 5
4 Дарко Петроски 5
РЕЗУЛТАТИ ПО ПАЛЕОГЕОГРАФИЈА
1 Славица Николиќ 48 96/10
2 Блага  Атанасовска 45 95/10
3 Ванче  Велиновски 45 85/9
4 Стево  Ивановски 45 70/7
5 Соња Костадиновска 42 84/9
6 Ристо Сулев 40 75/8
7 Ленче  Бојаџиева 40 85/9
8 Миодраг Крстовски 40 0
9 Милош Столески 35 60/7