РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
ОДРЖАН НА 30.06.2009 ГОДИНА
рб Презиме и име Поени
1 Цапевска Сања 33
2 Петровски Борис 32 положиле
3 Пешовска Ивана 31
4 Анакиева Сања 27 дополнително
5 Јошевска Александра 26 seminar 295-306
6 Иванов Дарко 25
7 Трајков Дарко 24
8 Димчевска Емилија 23
9 Фејзов Ерхан 22
10 Трајковска Стефанија 20 не положиле
11 Гргушевска Ивана 18
12 Бошковски Благојче 10
13 Димитрова Ружица 5
14 Кузевски Гоце 0
15 Николоски Александар 0
16 Сабри Асан 0