РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
И ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА ОД 13.09.2010
МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
рб Презиме и име поени оценка
1 Здравески Дејан 36 7
2 Сулкоски Енгин 35 6
3 Атанаскоски Давид 31 6
4 Вангеловска Христина 30?  
5 Захариев Панче 30?  
6 Јовчески Новица 24  
7 Давидовска Марија 23  
8 Тодевска Моника 20  
9 Ајтарска Марија 15  
10 Ристова Викторија 10  
11 Гиразов Иван 0  
       
ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА
1 Маневска Милена 46 8
2 Петровски Борис 45 8
3 Спасојевиќ Елена 38 7
4 Димитриовска Симона 38 7
5 Амедова Фунда 31 6