МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА-23.06.2010
рб Презиме и име поени оценка  
1 Марковски Слободан 52    
2 Ѓоргов Ѕвонко 42    
3 Печевска Марија 42    
4 Периќ Слободан 42    
5 Мирчевски Бојан 40    
6 Стојчовски Александар 39    
7 Лазароски Трајче 39    
8 Максути Фикрет 37    
9 Столески Тоше 33    
10 Здравески Дејан 25    
11 Николиќ Марина 24    
12 Захариев Панче 20    
13 Давидовска Андријана 16    
14 Рамазан Асан 15    
15 Вангеловска Христина 15    
16 Белковски Никола 0    
17 Гиразов Иван 0    
         
         
ПЕДОГЕОГРАФИЈА-23.06.2010
1 Младеновски Јане 46    
2 Сулкоски Енгин 20    
         
         
ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА-23.06.2010
1 Фабијаниќ Димитар 55    
2 Јошевска Александра 55    
3 Ѓорѓиева Катерина 54    
4 Иванов Дарко 44    
5 Стаменова Катерина 43    
6 Лешоски Душко 39    
7 Ершен Картал 32    
         
         
ПАЛЕОГЕОГРАФИЈА
1 Јорданов Иле 48    
2 Илиевска Славица 42    
3 Трајковска Рената 40    
4 Нешевска Елена 36    
5 Николовска Моника 36