РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ
МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА И ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА
рб Презиме и име Поени Статус
1 Спироска Душанка 55  
2 Новковски Стојан 51  
3 Трајчевска Сашка 50  
4 Гогова Благица 47  
5 Стефаноски Горан 45 положиле
6 Поповска Сашка 44  
7 Лазареска Весна 44  
8 Печевски Слободан 39  
9 Димитрова Ружица 37  
10 Кобиловиќ Кристина 36  
11 Максути Фикрет 30 да се јават
12 Ѓоргов Ѕвонко 30  
13 Лазароски Трајче 24 не положиле
14 Мирчевски Бојан 20  
15 Митковски Христијан 13  
16 Рамазан Асан 10  
17 Давидовска Андријана 10  
18 Атанасов Крсте 0  
19 Бошковски Благојче полож  
20 Ризовски Драги полож  
       
  Ерозија на почвата    
1 Смилески Горан 60 положиле
2 Анакиева Сања 45  
3 Страшевски Даниел 38  
4 Алексоски Сребре 30 да се јават
5 Китевски Горан 24 не положиле