РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО 
МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА ОД 23.11.2009
рб Презиме и име Поени Статус
1 Реџепи Садат 29 ПОЛОЖИЛЕ
2 Поп-Кочев Тимчо 28
3 Џилвиџиев Глигорие 26
4 Мрковски Гоце 22
5 Стојчески Дарко 22
6 Најдоски Благојче 22
7 Велјаноска Натеша 20
8 Червенка Јордан 20
9 Димчевска Емилија 20
10 Стојанов Мици 19
11 Младеновиќ Тијана 18
12 Стоименовски Виктор 17
13 Ѓорѓиевска Катерина 17
14 Ризовски Драги 16
15 Коцев Слободан 16
16 Дуковска Марта 16
17 Сулкоски Енгин 15 УСЛОВНО ПОЛОЖЕНИ
18 Музафера Коферц 15 Во зависност од семинарската, активност и редовност
19 Николов Орце 15
20 Постоловски Ѓорѓи 15
21 Николова Марина 15
22 Славески Милан 15
23 Максути Фикрет 15
24 Вангеловска Христина 15
25 Кузев Никола 14 НЕ ПОЛОЖИЛЕ
26 Белковски Никола 14
27 Стојчовски Александар 14
28 Периќ Слободан 13
29 Столески Тоше 13
30 Здравески Дејан 13
31 Давидовска Андријана 13
32 Димитрова Ружица 12
33 Јовчески Новица 11
34 Печевска Марија 11
35 Атанаскоски Давид 11
36 Захариев Панче 10
37 Лазароски Трајче 10
38 Кобиловиќ Кристина 10
39 Ајтарска Марија 9
40 Николиќ Марина 9
41 Тодевска Моника 7
42 Ристески Иван 5
43 Мирчевски Бојан 4
44 Кочев Оливер 3
45 Мустафоски Емрах 0
46 Индов Дамјан 0
47 Гиразов Иван 0
48 Марков Даниел 0
49 Момчилов Трајче 0
50 Крстиќ Саша 0