РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО
МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА, 12.01.2010
1 ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЕНИ  
2 Џилвиџиев Глигорие 26  
3 Реџепи Седат 23  
4 Стојчески Дарко 21  
5 Червенка Јордан 20  
6 Најдоски Благојче 20  
7 Димчевска Емилија 20  
8 Мрковски Гоце 19 ПОЛОЖИЛЕ
9 Велјаноска Наташа 19  
10 Музафера Кофрц 18  
11 Поп-Кочев Тимчо 17  
12 Дуковска марта 16  
13 Славески Милан 16  
14 Николов Орце 16  
15 Коцев Слободан 16  
16 Стојанов Мици 15  
17 Стоименовски Виктор 15 ЗАВИСНО ОД
18 Николова Марина 15 ПРЕДХОДЕН
19 Постоловски Ѓорѓи 15 КОЛОКВИУМ
20 Ѓорѓиевска Катерина 15 ИЛИ ДОПОЛАГАЊЕ
21 Ризовски Драги 14  
22 Вангеловска Христина 13 НЕ ПОЛОЖИЛЕ
23 Сулкоски Енгин 11  
24 Максути Фикрет 10