РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ ПО МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
ПЕДОГЕОГРАФИЈА И ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА ОД 02. И 03. 01.2010 ГОДИНА
рб Презиме и име Поени Статус
1 Стојановска Загорка 51 ПОЛОЖИЛЕ
2 Бошковски Благојче 35  
3 Кузев Никола 31  
4 Атанасов Крсте 31  
5 Трајковска Рената 31  
6 Сулкоски Енгин 24 НЕ ПОЛОЖИЛЕ
7 Периќ Слободан 24  
8 Тодевска Моника 20  
9 Столески Тоше 20  
10 Николиќ Марина 19  
11 Атанаскоски Давид 18  
12 Стојчовски Александар 15  
13 Јовчески Новица 8  
14 Ајтарска Марија 6  
15 Мустафовски Емрах 6  
16 Белковски Никола 5  
17 Ристова Викторија 3  
18 Захариев Панче 3  
19 Крстиќ Саше 0  
20 Индов Дамјан 0  
21 Момчилов Трајче 0  
       
ПЕДОГЕОГРАФИЈА
1 Стојков Лазар 31 ПОЛОЖИЛЕ
2 Иванов Дарко 31  
3 Србиновски Љубиша 26 НЕ ПОЛОЖИЛЕ
4 Амедова Фунда 20  
5 Марков Даниел 0  
       
ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА (03.01.2010)
1 Димитриева Елена 55 ПОЛОЖИЛЕ
2 Милошевска Катерина 50  
3 Трајковска Тања 48  
4 Ангелова Наташа 45  
5 Гацовски Благој 45  
6 Цветковска Сава 44  
7 Арсовска Зорица 40  
8 Сабри Асан 40  
9 Величковска Станка 26 НЕ ПОЛОЖИЛЕ