РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПЕДОГЕОГРАФИЈА
ОДРЖАН НА 01.07.2009 ГОДИНА
рб Презиме и име поени
1 Николиќ Славица 56 10
2 Атанасовска Блага 56 10
3 Фабијаниќ Димитар 56 10
4 Јорданов Иле 53 9
5 Костадиновска Соња 44 8
6 Сулев Ристо 40
7 Трајков Дарко 35 7
8 Ризовски Драги 33 6
9 Андреев Влатко 32 6
10 Рафаиловски Дарко 31
11 Личина Алма 31 6
12 Петровски Борис 31 6
13 Ристески Петар 28
14 Димчевска Емилија 28
15 Лешоски Душко 26
16 Стојановски Петар 26
17 Соколов Филип 26
18 Димитрова Ружица 25
19 Амедова Фунда 25
20 Иванов Дарко 25
21 Србиновски Љубиша 25
22 Димитриовска Симона 23 не положиле
23 Илиевска Славица 20
24 Георгиевски Ване 20
25 Пешовска Ивана 18
26 Славески Милан 17
27 Маневска Милена 17
28 Сабри Асан 15
29 Стојаноски Младен 11
30 Картал Ершен 10
31 Стојановиќ Миќа 6
32 Јошевски Александар 0
33 Трајковска Стефанија 0
34 Марков Даниел 0
35 Стојков Лазар 0
36 не потпишан 0