РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПЕДОГЕОГРАФИЈА
ОД 26.01.2010 ГОДИНА
рб Презиме и име Поени Статус
1 Димчевска Емилија 48  
2 Димитрова Ружица 45 положиле
3 Фејзов Ерхан 35  
4 Младеноски Јане 30 да се јави
5 Амедова Фунда 26  
6 Чаков Ристе 20 не положиле
7 Рамадани Нусрет 0  
8 Спасојевиќ Елена 0