СТУДЕНТИ ОД II ГОДИНА, 2010/11-ПЕДОГЕОГРАФИЈА
рб. Презиме Име Колокв. I Колокв. II Семинар. Активност Редовн.  Испит Вкупно Оценка
1 Червенка Јордан 28              
2 Коцев Слободан 27              
3 Стојчевски Дарко 27              
4 Јовчевски Новица 26              
5 Лазороски Трајче 26              
6 Кузев  Никола 25              
7 Копиловиќ Кристина 24              
8 Џилвиџиев Глигорије 22              
9 Стоименовски Виктор 21              
10 Дуковска Марта 20              
11 Максути Фикрет 20              
12 Најдоски Благојче 20              
13 Николова Марина 19              
14 Печевска Марија 19              
15 Стојчевски Александар 19              
16 Музафера Кофирц 17              
17 Стојанов Мици 17              
18 Столески Тоше 16              
19 Реџепи  Садат 15              
20 Велјаноска Наташа 12              
21 Поп-Кочев Тимчо 8              
22 Тодевска Моника 8              
23 Атанаскоски Давид 7              
24 Здравески Дејан 7              
25 Постоловски Ѓорги 4              
26 Давидовска Андријана 4              
27 Вангеловска Христина 3              
28 Гиразов Иван 0              
29 Николов Орце 0              
30 Сулкоски Енгин 0              
31 Ајтарска  Марија 0              
32 Белковски Никола 0              
33 Даздаровиќ Музафера 0              
34 Захариев Панче 0              
35 Индов Дамјан 0              
36 Калески Бојан 0              
37 Крстиќ Саша 0              
38 Левајковска Елена 0              
39 Мирчевски Бојан 0              
40 Мирческа Христина 0              
41 Младеновиќ Тијана 0              
42 Момчилов Трајче 0              
43 Мустафоски Емрах 0              
44 Пап Драгољуб 0              
45 Периќ Слободан 0              
46 Ристески Иван 0              
47 Ристова Викторија 0              
48 Џољевски Бобан 0              
49 Мрковски Гоце 0              
50 Димчевска  Емилија 0              
51 Ѓорѓиевска Катерина 0              
52 Ризовски Драги 0              
53 Славески Милан 0              
54 Стефаноски  Горан 0              
55 Николиќ Марина 0              
                     
                     
  ОБЈАСНУВАЊЕ              
  ПОЛОЖИЛЕ                
  ДА СЕ ЈАВАТ                 
  НЕ ПОЛОЖИЛЕ                
  НЕ ПОЛАГАЛЕ