ПЕДГЕОГРАФИЈА

 

 

Човештвото е толку сантиметри оддалечено од катастрофа,

колку што изнесува дебелината на земјиштето над карпестата подлога

 J. H. Stalings