Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Чудесна Македонија

Викенд предлог: Манастирот Трескавец и Златоврв

Викенд предлог: Манастирот Трескавец и Златоврв

24.11.2017 Манастирот Трескавец се наоѓа на 10 km од градот Прилеп. Се наоѓа на надморска височина од 1280 m, меѓу карпите под Златоврв (1422 m). Манастирот Трескавец е еден од најубавите манастири во Македонија и значаен монашки и духовен центар на Охридската архиепископија. Во рамките на манастирот се наоѓа и црквата „Успение на Пресвета Богородица“. Манастирот има свои конаци и трпезарија. Издигнат високо над карпите во планината, дава прекрасна глетка на околните планини Баба, Бабуна и Кајмакчалан, … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Викенд предлог, Чудесна Македонија

Фосилната делта на реката Вардар

Фосилната делта на реката Вардар

21.11.2017 Положба и протегање – Во западниот дел на Скопската котлина, во Свиларскиот и Љубинскиот залив, се протега фосилната делта на реката Вардар. Точно не би можело да се одреди нејзиното протегање и големина, бидејќи таа не се јавува непрекинато – туку местимично. Воглавно, таа се јавува покрај овие заливи, на вкупна површина од 4 – 5 km2. Нејзиното протегање започнува југоисточно од местото кое го носи името Кале. Најизразена е кај с. Долно Свилари (кај местото … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Географски вести, Природник..., Чудесна Македонија

Централните Шарпланински езера – Боженствена убавина која треба да се посети!

Централните Шарпланински езера – Боженствена убавина која треба да се посети!

04.11.2017 Во Република Македонија се среќаваат околу 50 – тина глацијални езера. Најмногу глацијални езера има на Шар Планина. Во делот на територијата на Р. Македонија,  Шар Планина има 27 глацијални езера, од нив 19 се постојани, а 8 се повремени езера. Во оваа прилика ќе се запознаеме со големите глацијални езера кои егзистираат во централниот дел на Шар Планина, околу врвот Бристовец или Бориславец (2675 m). Боговинското Езеро се наоѓа помеѓу врвовите Бристовец (2675 m) и врвот … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Викенд предлог, Чудесна Македонија

Викенд предлог: Бигорски Манастир и „Куќата на Мијаците“

Викенд предлог: Бигорски Манастир и „Куќата на Мијаците“

04.11.2017 Во Националниот парк Маврово, на падините на планината Бистра, веднаш над реката Радика, во близина на селото Ростуше, на патот помеѓу градовите Гостивар и Дебар, се наоѓа манастирот „Свети Јован Бигорски” кој е посветен на светиот Јован Крстител. Манастирот е изграден од обработени блокови бигор. Подигнат бил во XI-тиот век, но оттогаш неколкупати бил опустошуван, пален и разрушуван до темел. Единствено иконата на Св. Јован Крстител останала неуништена и сeуште е зачувана. Сегашниот манастирски храм датира од крајот … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Викенд предлог, Чудесна Македонија

Илинска и Плакенска Планина – преубави предели за рекреативно планинарење

Илинска и Плакенска Планина – преубави предели за рекреативно планинарење

25.10.2017 Со планинската површина која покрива 80% од нејзината територија, Република Македонија е дестинација за планинарење со голем потенцијал. Меѓу поинтересните, а релативно слабо посетени планини се Илинска и Плакенска планина кои се наоѓаат во југозападниот дел на Македонија, односно, јужно од Кичево, помеѓу областа Дебарца на запад и Демир Хисар на исток. Заедно со планината Бигла го формираат Илинскиот блок, долг околу 40 кm, со правец на протегање северозапад – југоисток. Поврзаноста на планините придонесува … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Западна туристичка магистрала

Западна туристичка магистрала

14.06.2017 За нашата држава, Република Македонија, може слободно да се каже дека претставува простор каде речиси секој дел од нејзината природа содржи или има посебна впечатливост и привлечност. Па така, во оваа статија ќе се обидеме да опишеме еден дел од тоа, односно во продолжение ќе стане збор за една сообраќајница која се вбројува во категоријата на една од најинтересните од туристичка гледна точка, а тоа е сообраќајницата или патниот правец Скопје-Маврово-Струга (долг 205 km), односно … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Викенд предлог, На тема, Чудесна Македонија

Котлината на калинките станува „рударски (к)рај“

Котлината на калинките станува „рударски (к)рај“

23.04.2017 Валандовската Котлина се наоѓа во југоисточниот дел на Република Македонија. Од сите страни е ограничена со планини и тоа: Беласица, Градешка Планина, Плавуш, Погана, Кожуф и Марјанска Планина. Во геотектонски поглед, котлината претставува депресија ограничена со раседи кои се доста активни, па затоа има честа појава на земјотреси. Основата ја сочинуваат пре­камбриските, палеозојските и мезозојските комплекси, со протегање исток-запад, а преку нив има напласти на езерски – неогени седименти. Во поглед на релјефот, во Валандовската … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Кожуф – една од најубавите планини во Македонија на која и се заканува „смртна казна“

Кожуф – една од најубавите планини во Македонија на која и се заканува „смртна казна“

20.04.2017 Кожуф е една од 13-те планини во Република Македонија повисоки од 2000 метри. Се наоѓа во јужниот дел на нашата држава, долж границата со Грција, помеѓу долините на Вардар на исток, Бошава на север и Блаштица на запад. Планината е издолжена 30-тина km во правец североисток-југозапад, а зафаќа вкупна површина од 543 km2. Планинското било е релативно заоблено, освен помеѓу највисоките врвови Зелен Брег (2165 m) и Дудица (2138 m), но и на југ на … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Уживајте во убавините на Струга

Уживајте во убавините на Струга

13.04.2017 Струга е мал град во југозападниот дел на Република Македонија, распространет на двата брега на реката Црн Дрим и на брегот на Охридското Езеро, со богата историја, култура и традиција. Тука секој посетител е добредојден. Луѓе со топло срце и широки насмевки ќе ве пречекаат за да ве запознаат со она со што тие се гордеат. Доколку сте љубители на култура и уметност, Струга ви нуди неколку институции кои од се срце би ви ги препорачале: Природно-научниот музеј … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Интересни карпести (денудациони) форми на планината Беласица

Интересни карпести (денудациони) форми на планината Беласица

Планината Беласица е позната по бројните водопади (Колешинскиот, Смоларскиот, Габровскиот, Ѓаволскиот, Разиграениот итн.), но оваа планина е богата и со бројни карпести (денудациони) форми во вид на чашки, корита, остенци, прозорци итн. Таквите интересни форми се среќаваат во најголем дел источно од Валандово на западната падинска страна од 500 м.н.в., па се до највисокото планинско било.  Настанати се како резултат на физичките и хемиските влијанија врз гнајсните карпи, како и селективната ерозија на овие карпести … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Викенд предлог, Чудесна Македонија

Кањонот Камник – слабо позната природна атракција во близина на Штип!

Кањонот Камник – слабо позната природна атракција во близина на Штип!

14.02.2017 Кањонот Камник се наоѓа во северозападното подножје на Плачковица, 9 km западно од Штип и 5 km југоисточно од селото Радање во општината Карбинци. Поради геотектонските прилики, долж целото северозападно подножје на Плачковица се формирале повеќе стрмно всечени долинки и долови на левите притоки на Брегалница кои се спуштаат од планината. Камник е еден од најрепрезентативните мали, релативно плитки кањончиња, создаден во долината Радањска Река, поточно нејзината притока Кошевска Река. До него се доаѓа преку с.Радање … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Мокрински извори – вистински дар од природата

Мокрински извори – вистински дар од природата

10.02.2017 Мокрино е село во Општина Ново Село, источно од градот Струмица. Се наоѓа во подножјето на планината Беласица, на надморска височина од 370 метри и до него се доаѓа по солиден асфалтен пат. Селото е познато по Мокринските извори, кои имаат издашност од 40 литри вода во секунда. Старото име на Мокрино не е познато. До ден денешен се пренесува легендата дека селото името го добило по своето мокро поле и мочурливите места во својот атар, па така кога … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Викенд предлог, Чудесна Македонија

Шаркова Дупка – мала, но интересна туристичка пештера кај с. Маврово

Шаркова Дупка – мала, но интересна туристичка пештера кај с. Маврово

4.02.2017 Пештерата Шаркова Дупка се наоѓа во националниот парк Маврово, во близина на последните куќи од селото Маврово. Од асфалтниот пат, до влезот во пештерата има неколку минути пешачење по безбедна патека со скалила. Пештерата е уредена за посета на туристи, а заради заштита на нејзината раскошна внатрешност, на влезот е изѕидан дел со метална врата. Пред влезната врата е поставена инфо-табла со скица и основни информации за пештерата. Инаку, откриена е пред повеќе децении од страна … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Регионална разместеност на вештачките акумулации во Република Македонија

Регионална разместеност на вештачките акумулации во Република Македонија

25.01.2017 Вештачките акумулации во Република Македонија почнале да се градат од далечната 1938 година кога е изградена првата акумулацијата Матка, западно од Скопје, пред вливот на река Треска во река Вардар, односно на излезот од кањонот Матка. Овој процес на градење на вештачки акумулации трае до денес, следејќи го трендот на потребите на човекот за менаџирање со водните ресурси како фундамент за негово опстојување, независно дали за заштита од поплави, искористување на хидроенергетскиот потенцијал, водоснабдување, наводнување, … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Снежни рекорди во Македонија

Снежни рекорди во Македонија

19.01.2017 Поради интензивните врнежи од снег во текот на изминатите денови, а посебно ноќва (18/19 јануари), височината на снежната покривка во Република Македонија достигна значителни вредности. Така, во Маврово изнесува 85 cm, Лазарополе 62 cm, во Битола 49 cm, Крушево 41 cm, Тетово 38 cm, Берово 31 cm, Скопје 22 cm итн. Иако ни изгледа дека снежната покривка на некои места е навистина висока, интересно е да се погледнат рекордните забележани височини на снегот на метеоролошките мерни станици во Македонија … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Деновиве, температурите во Македонија и на Антарктикот се исти!

Деновиве, температурите во Македонија и на Антарктикот се исти!

9.01.2017 Според податоците за измерените температури во овие неколку денови во Република Македонија, произлегува дека тие се речиси исти, па дури и пониски од повеќе региони на Антарктик. Така, од саботата до вторникот (7-10.01.2017), утринските температури во најголем дел од нашата држава паднаа под -20, а на некои места дури и под -25 степени, додека дневните беа околу -10 степени. Во исто време, на американската антарктичка станица McMurdo, која е на 77 степени јужна географска широчина, измерените температури се … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Голак – планинската убавица на Делчево

Голак – планинската убавица на Делчево

3.01.2017 Голак е средно висока планина (Чавка, 1538 m) во источниот дел на Репуб­лика Македонија, која се протега помеѓу Делчевска Котлина и Разловечка Клисура на исток, Калиманско Поле и Кочанска Котлина на запад и долината на Осојница на југ. Како типичен хорст, во наведените граници зафаќа површина од 220 km кв. На север и исток, падините се спуштаат до реката Бре­гал­ни­ца, која прави голем (тектонски условен) лак околу оваа планина. Спрема југ, од Голак постепено продолжува … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Кој е најсеверниот, најјужниот, најзападниот и најисточниот град во Македонија?

Кој е најсеверниот, најјужниот, најзападниот и најисточниот град во Македонија?

24.12.2016 Кај населението, во медиумите, па и во литературата, често има забуна, несоодветни или сосема погрешни информации за тоа кој е најсеверниот, најјужниот, најзападниот и најисточниот град во нашата држава. Така, како најсеверен град често се потенцира Куманово, а како најјужен Гевгелија. Сепак, со помош на прецизни мерења на детални топографски карти, се добиваат следните податоци: Најсеверен град во Република Македонија е Крива Паланка која се наоѓа на 42°12′ северно од Екваторот. Потоа доаѓа Куманово кој лежи на … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Бисерот на Порече: Споменик на природата „Слатински Извор“

Бисерот на Порече: Споменик на природата „Слатински Извор“

24.12.2016 Според природата што ја има, еден од најинтересните простори во Македонија е долината на Слатинска Река – левата притока на Треска. Се наоѓа во областа Порече и територијално припаѓа на општина Македонски Брод. До долината се стигнува на неколку начини: преку регионалниот пат Скопје – Гостивар – Кичево – Македонски Брод (во должина од 160 km); преку Велес – Прилеп – с.Слатина (во должина од 190 km) и од Скопје преку заштитеното подрачје Јасен (во должина од 84 … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Внимателно со локалитетот Куклица – инаку брзо ќе го загубиме!

Внимателно со локалитетот Куклица – инаку брзо ќе го загубиме!

25.09.2016 Деновиве во медиумите се пренесува веста за „Шопска свадба“ – одлично замислен настан, но на целосно несоодветна локација. Имено, манифестацијата на која беа присутни речиси 2000 луѓе се одржа на локалитетот Камени кукли во с.Куклица, кој во 2008 година со закон е заштитен како природна реткост на Република Македонија. Станува збор за појава на околу 150 камени столбови (кукли) или земјени пирамиди настанати во вулкански туфови и бречи, кои се изразито осетливи на површинско раздробување, еродирање, … Прочитај го целиот текст »

Filed under: Чудесна Македонија

Advertisment ad adsense adlogger