Category: Наставни

0

Реализирана посета со студенти на географските факултети во Софија и во Ниш

4.05.2017 Во периодот од 25 до 27 април (вторник до четврток), група студенти од насоката ГИС и од наставната насока на Институтот за географија при ПМФ во Скопје, заедно со 5 члена од наставниот кадар,...

0

Посета и предавање на професори од Географскиот факултет на Универзитетот во Белград

10.04.2017 Во периодот од 5-7 април, во посета на Институтот за географија беа проф. д-р Предраг Манојловиќ и доц. д-р Сања Манојловиќ од Географскиот факултет при Универзитетот во Белград. Во рамките на посетата, на...

0

Излезе новиот број 49 на списанието Географски разгледи (Geographical Reviews)

30.03.2017 Денес, на веб страницата на Институтот за географија и на Македонското географско друштво е поставена електронската верзија на новиот број (49 / 2016) на списанието Географски разгледи (Geographical Reviews). Ова реномирано списание кое...

0

Реализирана посета на меѓународниот саем за туризам во Загреб

24.03.2017 Институтот за географија во периодот од 15-19.03.2017 година организираше и успешно реализираше теренска настава, наменета за студентите од насоката туризам, а која првенствено се однесуваше на посета на меѓународниот саем за туризам Place2Go...

0

Десетте најдобри слободни софтвери за далечинска детекција!

13.02.2017 Последните десетина години, речиси нема подрачје на просторни анализи, во кое не се користи далечинската детекција (remote sensing) на сателитски снимки, аеро-снимки, дигитални модели и сл. Во таа смисла, се зголемува и бројот...

0

Успешно реализирана традиционалната теренска настава низ Демиркаписката Клисура

29.11.2016 Tрадиционалната теренска настава низ Демиркаписката Клисура која се одржа на 16.11.2016 година уште еднаш беше успешно реализирана. На оваа теренска настава присутни беа студентите од I и II година од наставната насока при...

0

Успешно реализирано стручно предавање на Географскиот факултет во Белград!

10.11.2016 По покана на Географскиот факултет при Универзитетот во Белград, на 7 ноември од страна на д-р Ивица Милевски од Институтот за географија при ПМФ во Скопје, беше изведено стручно предавање за студентите, наставниците и...

0

Изведена теренска настава низ североисточниот дел на Република Македонија

9.11.2016 На 2.11.2016 година, со студентите од прва година наставна насока и насока ГИС на Институот за географија при ПМФ во Скопје, се изведе еднодневна теренска настава во североисточниот дел на Македонија до базалтните...

0

Реализирана теренска настава на територијата на Република Бугарија

8.11.2016 Институтот за географија во периодот од 19-21.10.2016 година, организираше и успешно реализираше теренска настава, наменета за студентите од насоката туризам, а која првенствено се однесуваше на посета на туристичкиот центар во Банско –...

0

Есенски семинар за професорите по географија во организација на Македонско географско друштво!

19.10.2016 На 15.10.2016 година во организација на Македонското географско друштво беше одржан втор семинар оваа година посветен на стручна едукација за професорите по географија од основните и средните училишта во Република Македонија. На овој...

0

Преглед на новите студиски програми на насоката ГИС на Институтот за географија

17.08.2016 Во согласност со развојот на најновите ГИС технологии и имајќи ја во предвид потребата на студентите, минатата година беа усвоени новите студиски програми од насоката ГИС на Институтот за географија. Истите ќе стартуваат од новата...

0

Одлично реализирана теренска настава низ Република Бугарија!

19.05.2016 Во рамките на студиските програми ГИС (Географски информациски системи) и Наставна географија на Институтот за географија при ПМФ во Скопје, во периодот од 11 до 13 мај 2016 година, се изведе тридневна теренска...

1

Предавање на д-р Сем Вакнин на Иститутот за географија

22.04.2015 Во просториите на Природно-математичкиот факултет, а на покана на Институтот за географија на 21.04.2016 година се одржа предавање со наслов Безбедноста во туризмот. Предавањето го изведоа г-дин Златко Николоски, вработен во Министерството за...

0

Теренска настава за студентите на Институтот за географија до „Тимјаничка цуцка“

15.04.2016 На 06.04.2016 година се реализираше еднодневна теренска настава наменета за студентите од насоките: Наставна географија, Географски информациски системи и Демографија од прва година и студентите од четврта година на насоката Туризам. Наставата беше...

0

Регионален натпревар по географија во Скопје

10.04.2016 Деветти април 2016 година беше ден посветен на младите географи. Тогаш низ целата држава се спроведоа регионалните натпревари по географија за основно и средно училиште. Во секој град младите луѓе, иднината на географската...

0

Институтот за географија на саемот за туризам во Прага

25.02.2016 Институтот за географија во периодот од 17-22.02.2016 година организираше и успешно реализираше теренска настава, наменета за студентите од насоката туризам, а која првенствено се однесуваше на посета на интернационалниот саем за туризам во...

0

Потпишан меморандум за соработка помеѓу град Скопје и Македонско географско друштво!

30.12.2015 Деновиве, Македонското географско друштво потпиша Меморандум за соработка со Град Скопје во врска со реализација на активностите и поддршка на натпреварите по географија во средните училишта на Град Скопје во учебната 2015/2016 година....

0

Посета на музеите во Скопје со студенти од Институтот за географија

27.12.2015 Како дел од наставната програма и реализација на вежбите по предметот Социо-економска географија на Република Македонија, студентите од IV година, наставна насока, под раководство на предметниот наставник, проф. д-р Билјана Апостоловска Тошевска и...

0

Излезе новиот број (48) на списанието Географски разгледи!

22.12.2015 Денес, на веб страницата на Институтот за географија е поставена електронската верзија на новиот број (48 / 2015) на списанието Географски разгледи. Ова реномирано списание кое го издава Македонското географско друштво, излегува непрекинато...

0

Посета на локалитетите „Базалтни плочи“ кај с. Младо Нагоричане и „Плоче – литотелми“ кај с. Страцин

8.11.2015 На 5.11.2015 година, со студентите од прва година наставна насока и насока ГИС на Институот за географија при ПМФ во Скопје, се изведе еднодневна теренска настава во североисточниот дел на Македонија до базалтните...