Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Географски вести » Реализирано стручно предавање на Географскиот факултет во Белград!

Реализирано стручно предавање на Географскиот факултет во Белград!

20.04.2018

На покана на Географскиот факултет при Универзитетот во Белград, на 11 април 2018 година од страна на д-р Никола Панов и м-р Христина Димеска од Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, беше изведено стручно предавање за студентите и дел од наставниците на Факултетот.

На настанот кој предизвика голем интерес беа присутни студенти на насоките: наставна географија, туризам, демографија и просторно планирање, но и наставници и соработници од Факултетот.


Предавањето на проф. д-р. Никола Панов беше со наслов „Природно-географски и социо-економски карактеристики на Македонија“, во кое професорот ги претстави основните географски обелжја на Република Македонија, како во однос на физичките карактеристики, така и во однос на основните демографски обележја и трендови во земјава.
Предавањето на м-р Христина Димеска носеше наслов „Генерален преглед на туристичкиот промет во Република Македонија“, со осврт на туристичките текови за претходната, 2017 година. Во рамките на предавањето беа посочени и водечките фактори кои ги генерирале евидентираните достигнувања, како и актуелните проблеми и предизвици со кои се соочува македонскиот туризам, а беше дадена и компартивна анализа на случувањата во однос на туризмот во двете земји, Македонија и Србија.

Во неофицијалниот дел, бевме примени од раководството на Географскиот институт „Јован Цвијиќ“ од Белград, Деканот – д-р Дејан Филиповиќ, проф. д-р Гордана Војковиќ, проф. д-р Мирјана Гајиќ и проф д-р Мирољуб Милинчиќ, а беше договорена и натамошната соработка помеѓу двете институции, како и можноста за организирање на заеднички теренски настави, размена на студенти и истражувачи, но и разни други облици на соработка.
Се надеваме дека ваквата соработка помеѓу двете институции во иднина ќе продолжи и ќе се зајакне.

Подготвил:
М-р Христина Димеска

Оваа статија е прочитана 750 пати!

Автор:

Од категорија: Географски вести

Leave a Reply

*

Advertisment ad adsense adlogger