Почетна

Ова ќе биде новиот портал на Институтот за географија, со најразлични информации, географски вести, известувања, активности и сл. Сите заинтересирани студенти може да учествуваат во внесувањето на содржините на порталот.