Убавините на областа Порече

01.05.2016 Областа Порече или просторот кој денес го зафаќа општината Македонски Брод се наоѓа во западните…

Демографска слика на Пелагонискиот Регион, со посебен осврт на природниот прираст во периодот од 2003 до 2013 година

29.01.2015 Република Македонија за потребите на географијата, демографијата, статистиката, како и на многу други научни дисциплини,…

Вевчанските природни планински езера

Планината Јабланица (Црн Камен, 2257 m) се наоѓа во крајниот југозападен дел на Р.Македонија, односно северозападно…

ЧИЛЕ – ЗЕМЈАТА ПОМЕЃУ АНДИТЕ И ТИХИОТ ОКЕАН

Чиле или според официјалниот назив Република Чиле, се наоѓа во југозападот дел на Јужна Америка. Чиле…

Регија на Карпатските Планини – Карпатите

Карпатските Планини или регијата на Карпатите ги завзема централните и источните делови на Европа. Поточно овие…

Одржан вториот дел од размената на студенти помеѓу Егеа Скопје и Егеа Љубљана

 Во текот на 3 – тата седмица од месец октомври (17/22.10.2013) се одржа вториот дел од…

Одржана петтата географска Балканијада

Во периодот од 30.09.2013 до 04.10.2013 се одржа петтата Балканијада,по втор пат во организација на Егеа…

Нов Зеланд – Земјата на Маорите

07.08.2013  Нов Зеланд е островска држава која се наоѓа во југозападниот дел на Тихи Океан или…

Размена на студенти помеѓу Егеа Скопје и Егеа Љубљана, прв дел во Словенија

 Од 13 до 18 април 2013 година, се одржа првиот дел од размената на студенти помеѓу…

Теренска настава до Тиквешкото Езеро предводена од ИЗСГ Природник (Егеа Скопје)

17.03.2013 Од 8 до 10 март, ИЗСГ Природник (Егеа Скопје) организираше теренска настава на Тиквешкото Езеро. …

Транс – сибирската железница, најдолгата железничка магистрала во светот

22.02.2013 Железничкиот сообраќај во Русија е еден од најискористените средства за превоз како на патници, така…

ИЗСГ Природник за прв пат на пл. Плачковица

13.12.2012 Од 7 декември до 9 декември ИЗСГ Природник (Егеа Скопје), организираше теренска настава односно мотивационен…

8 ГОДИНИ ЕГЕА СКОПЈЕ

1.12.2012 Се започна во учебната 2003/2004 година кога група на студенти од 4-та година, помогнати од…

Планината Дурмитор и нејзините убавини

18.11.2012 Дурмитор претставува планински масив, кој се наоѓа во северозападните делови на Црна Гора. На североисток…

Интересни релјефни форми: Томболо

06.11.2012 Томболо претставува мал полуостров кој настанува со акумулативно дејство на морските бранови. Оваа релјефна форма…

Пештери во сливот на Беличка река (Белешница)

Беличка река или реката Белешница (позната меѓу локалното население) е една од најголемите полноводни кратко –…

Одржана четвртата Балканијада во националниот парк Пелистер, Македонија

ЕГЕА – Балканијада или Балканијада во рамки на ЕГЕА (Европска географска асоцијација), претставува манифестација – собир…

Евромедитерански регионален конгрес (EMRC 2012)

Во периодот од 2 до 6 мај во Западна Србија – национален парк Тара се одржа…

Викенд предлог: Белица (Порече)

Топонимот Белица  често пати се користи за именување на географските појави, меѓу кои особено се среќава…

ЕГЕА – Конгреси на студентите географи

Во рамки на ЕГЕА (Европска географска асоцијација на студенти) постојат 5 официјални конгреси, кои се одржуваат…