Моноспитовско Блато – последното типично мочуриште во Македонија

22.04.2021 Во подножјето на планината Беласица, на 16 km североисточно од градот Струмица се наоѓа Моноспитовското…

Викенд предлог: Водопади на планината Беласица

Беласица е планина во југоисточниот дел на Македонија во близина на Струмица. Има напореднички правец на…