Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "водопад"

Бигрениот водопад во Романија, еден од најубавите во Светот

Бигрениот водопад во Романија, еден од најубавите во Светот

31.05.2015 Според реномираниот географски портал “The World Geography”, Бигрениот водопад во Романија е прогласен за најубав во светот. Овој водопад се наоѓа во областа Банат, југозападна Романија, односно во провинцијата Караш-Северин. Сместен е во долината на реката Минис, која пак е дел од националниот парк Чеиле-Нереи. Водопадот е уникатен по тенките млазеви на вода што се слеваат и паѓаат преку бигрени наслаги, формирајќи фантастична водна завеса, често придружена со виножито. Интересно е што водопадот се наоѓа … Read entire article »

Filed under: По Светот

Водопадите на Бабакарина Река кај Кратово

Водопадите на Бабакарина Река кај Кратово

31.03.2012 Бабакарина Река е 4 км долга лева притока на Кратовска Река, која се влева во самиот град Кратово (на 610 м). Оваа мала рекичка извира под палеовулканската купа Буковец јужно од Кратово, на 1200 м надморска височина и до вливот се спушта низ стрмен терен составен од вулкански карпи со различна цврстина. Затоа, долж својот тек, рекичката изградила повеќе водопади. Од нив најинтересни се 5-те водопади кои се наоѓаат на самиот излез од Кратово кон … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Станечки водопади кај Крива Паланка

Станечки водопади кај Крива Паланка

23.01.2012 Станечки водопад или Станечки водопади на Козја Река (десна притока на Дурачка Река, која во градот Крива Паланка се влева во Крива Река), се наоѓаат во северниот дел на Осоговските Планини, кај с. Станци, 8 км јужно од Крива Паланка. До самото село Станци во долината на Дурачка Река, води асфалтен пат долг 5 км. Потоа се тргнува по патека која води покрај Козја Река и по околу 3 км или 30-тина минути пешачење се … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Корабски водопад

Корабски водопад

Корабскиот Водопад (уште познат и како Пројфелски водопад) се наоѓа во горниот тек на Длабока Река на планината Кораб. Се јавува во пролетните месеци од топењето на снегот на источната страна на врвот Кепи Барт. Во зависност од сезоната и водостојот на изворот, водопадот варира во висина и интензитет. Во различни извори, може да се најдат различни податоци за висината на водопадот, а бројките варираат помеѓу 70 до 138 метри. Точната висина на водопадот може … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Сипковски водопади кај Пехчево

Сипковски водопади кај Пехчево

    Густата борова и букова шума во пехчевскиот дел на Малешевските Планини со векови ги криела седумте водопади кај изворите на Брегалница, најголемата река во источна Македонија. Само два од овие водопади всушност и припаѓаат на Брегалница, а преостанатите се наоѓаат на нејзините притоки Црн Дол, Ж’тачка Река и Спиковски Андак. Водопадите се лоцирани во месноста Валевичка Река, како што пехчевци ја викаат Брегалница во тој дел, и се оддалечени од Пехчево од шест до десет километри. … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Advertisment ad adsense adlogger