Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "геоинформатика"

Како се користат ГИС услугите ширум светот

Како се користат ГИС услугите ширум светот

Домашна безбедност         Приоритет за домашната безбедност е превенцијата од инциденти и намалување на нивните влијанија. Оваа им обезбедува способност за брзо собирање на податоци од различни извори. ГИС во домашната безбедност овозможува просторна анализа за да се разберат трендовите и приоритетите и можностите за визоелизација на резултатите од можните дејствија. Денес многу федерални, држави и локални агенции со успешното ГИС расподелување на задачите и одговорностите на домашната безбедност вклучува: Интеграција на интелегенција и брза анализа за подршка … Read entire article »

Filed under: По Светот

Компјутерите во географијата…

Компјутерите во географијата…

30.11.2011. Автор: д-р Ивица Милевски Во современиот свет, компјутерско-информатичките технологии се навлезени во речиси сите сфери од животот и претставуваат секојдневна потреба и неопходност. Овие технологии овозможуваат забрзан општествен прогрес, па затоа нивната застапеност и користење е показател за степенот на развиеност на некој регион или држава. Во Република Македонија, степенот на користење на компјутерско-информатичките технологии (особено интернетот) сеуште е на релативно ниско ниво и значително заостануваме зад развиените, па и зад некои соседни земји. За да … Read entire article »

Filed under: Наставни

Advertisment ad adsense adlogger