Tagged: ГИС

0

Што се тоа дигитални 3Д модели на просторот?

21.03.2013 3Д модели на просторот претставуваат математички приказ на тридимензионалниот простор. Тое е збир на податоци и други информации во просторот кои компјутерот ги интерпретира како виртуелен објект што се покажува на екранот односно...

1

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ – ВИЗА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ!

7.08.2012 Во сверата на географската наука, а во контекст на новите компјутерски техники и технологии, светски тренд е развојот на Географските Информациски Системи. Тоа се техники и технологии каде просторните податоци дигитално картографски се...

0

Рускиот ГПС станува подобар од американскиот ГПС!

4.06.2012 ГЛОНАСС (Глобален навигациски сателитски систем) е позициски систем на Воздушно-космичката одбрана на Русија и моментално претставува единствена алтернатива на американскиот ГПС. Поставувањето на ГЛОНАСС системот започна уште во 1976 година за времето на...

0

Македонија на Google Earth е меѓу „сателитски“ најдетално прикажаните држави

31.03.2012 Познатата апликација Google Earth денес е меѓу најкористените „виртуелни глобуси“ или „атласи“ на светот, која воедно нуди некои уникатни и фасцинантни можности. Така, од своето појавување (под името Google Earth) во 2005 година,...

0

Како се користат ГИС услугите ширум светот

Домашна безбедност         Приоритет за домашната безбедност е превенцијата од инциденти и намалување на нивните влијанија. Оваа им обезбедува способност за брзо собирање на податоци од различни извори. ГИС во домашната безбедност овозможува просторна...

0

Компјутерите во географијата…

30.11.2011. Автор: д-р Ивица Милевски Во современиот свет, компјутерско-информатичките технологии се навлезени во речиси сите сфери од животот и претставуваат секојдневна потреба и неопходност. Овие технологии овозможуваат забрзан општествен прогрес, па затоа нивната застапеност...

0

АСТЕР ГДЕМ – нова верзија на тродимензионалниот модел на релјефот!

23.11.2011.  Автор: д-р Ивица Милевски. По излегувањето на 3”SRTM дигиталниот модел на релјефот во 2003-та година и на 1” ASTER GDEM дигиталниот модел на релјефот во 2009 година, настана вистинска пресвртница во користењето на...

0

Географски информациски системи – Нов универзитетски учебник

Во октомври 2011 година, од печат излезе универзитетскиот учебник Географски информациски системи. Автор на учебникот е д-р Благоја Маркоски, редовен професор на Институтот за географија-ПМФ, при Универ­зи­те­тот Св. Кирил и Методиј. Учебникот Географски информациски системи...