Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "ГИС"

Промоција на Институтот за географија при ПМФ-УКИМ во Скопје

Промоција на Институтот за географија при ПМФ-УКИМ во Скопје

02.06.2021 Со цел доближување на студиските програми на Институтот за географија до сегашните матуранти и идни студенти, како и подобро запознавање со капацитетите, ресурсите и можностите што ги има истиот во вршење на својата високообразовна дејност, во изминатите 30-тина дена се изработени современи мултимедијални презентации. За таа цел е употребена најсовремена дронска технологија, која заедно со други софистицирани техники се користи во изведувањето на предметните содржини на повеќе насоки на Институтот. Институтот за географија е високообразовна институција … Read entire article »

Filed under: Географски вести, На тема

Регионот Тоскана во Италија од географски аспект

Регионот Тоскана во Италија од географски аспект

23.05.2021 Регионот Тоскана е сместен во централниот дел на Апенинскиот Полуостров, односно во средишниот дел на Италија. На западната страна Тоскана излегува на Лигурско и Тиренско Море, додека на исток и североисток е опкружена со Апенините. Има површина од околу 23000 km2 и на овој простор живеат 3,73 милиони жители. Регионот Тоскана се граничи со регионот Лигуриа на северозапад, Емилиа – Ромагна на север, Марче на североисток, Умбриа на исток и Лацио на југоисток. Имено, Тоскана … Read entire article »

Filed under: На тема, По Светот

Успешен настап на големата меѓународна конференција за картографија и ГИС, ICC&GIS-2018

Успешен настап на големата меѓународна конференција за картографија и ГИС, ICC&GIS-2018

26.06.2018 Во периодот од 18 до 23 јуни, во Созопол, Република Бугарија се одржа седмата меѓународна конференција за картографија и географски информациски системи ICC&GIS 2018. Главни организатори на оваа голема конференција беа Меѓународната картографска асоцијација (ICA), Бугарската картографска асоцијација (BCA) и Универзитетот за архитектура, градежништво и геодезија од Софија, во соработка со општина Созопол и повеќе спонзори. Целта беше да се презентираат и споделат најновите светски достигнувања во картографијата и ГИС, со посебен акцент на состојбата … Read entire article »

Filed under: Географски вести

Меѓународниот Ден на ГИС одбележан по 18ти пат

Меѓународниот Ден на ГИС одбележан по 18ти пат

15.11.2017 Луѓето секогаш се интересирале за нивниот дом – Земјата. За да се изучува и истражува нашата планета, античките научници во Рим, Грција и Кина, пред повеќе од 2.500 години, ја основале географијата. Земјата постојано се менува. Овие промени настануваат поради физичките сили како што се: ерупција на вулкани, меандрирани реки и тектонски плочи, а може да бидат предизвикани од човечко влијание, како што е урбанизацијата. Со зголемувањето на проблемите со климатските промени, економската глобализација, урбаното ширење, загубата … Read entire article »

Filed under: Географски вести

Што се тоа дигитални 3Д модели на просторот?

21.03.2013 3Д модели на просторот претставуваат математички приказ на тридимензионалниот простор. Тое е збир на податоци и други информации во просторот кои компјутерот ги интерпретира како виртуелен објект што се покажува на екранот односно печатачот. Кога зборуваме за 3Д модели на просторот најчесто се мисли на дигитален модел на релјефот или на дигитален модел на теренот (дигитален модел на топографската површина). Дигиталниот модел на релјефот ДМР (анг. Digital Elevation Model – DEM), претставува површина на Земјата … Read entire article »

Filed under: На тема

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ – ВИЗА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ!

7.08.2012 Во сверата на географската наука, а во контекст на новите компјутерски техники и технологии, светски тренд е развојот на Географските Информациски Системи. Тоа се техники и технологии каде просторните податоци дигитално картографски се прикажуваат и се поврзуваат со соодветни податоци (бројни, описни, мултимедијални и други). Ваквите географско-картографски и информатички организирани системи овозможуваат обемни, разновидни и брзи анализи за случувањата во географскиот простор (кој пак опфаќа разни физичко географски, социогеографски и економско географски одлики на конкретна … Read entire article »

Filed under: Наставни

Рускиот ГПС станува подобар од американскиот ГПС!

4.06.2012 ГЛОНАСС (Глобален навигациски сателитски систем) е позициски систем на Воздушно-космичката одбрана на Русија и моментално претставува единствена алтернатива на американскиот ГПС. Поставувањето на ГЛОНАСС системот започна уште во 1976 година за времето на СССР и до 1995 година беше речиси комплетиран. Сепак, поради распадот на СССР и слабата економија на земјата наследничка – Русија, овој систем до 2000 година стана целосно нефункционален. Но од 2001 година, ГЛОНАСС стана еден од главните приоритети на Руската вселенска … Read entire article »

Filed under: Вселена, На тема

Македонија на Google Earth е меѓу „сателитски“ најдетално прикажаните држави

Македонија на Google Earth е меѓу „сателитски“ најдетално прикажаните држави

31.03.2012 Познатата апликација Google Earth денес е меѓу најкористените „виртуелни глобуси“ или „атласи“ на светот, која воедно нуди некои уникатни и фасцинантни можности. Така, од своето појавување (под името Google Earth) во 2005 година, вистинска „револуција“ во однос на сето претходно видено донесоа сателитските снимки на теренот „нанесени“ врз квалитетен глобален тридимензионален модел на релјефот. Во почетокот, се користеа сателитски снимки од типот Landsat ETM+ со резолуција (односно големина на најмалиот видлив објект) од 15 метри, а како … Read entire article »

Filed under: На тема

Како се користат ГИС услугите ширум светот

Како се користат ГИС услугите ширум светот

Домашна безбедност         Приоритет за домашната безбедност е превенцијата од инциденти и намалување на нивните влијанија. Оваа им обезбедува способност за брзо собирање на податоци од различни извори. ГИС во домашната безбедност овозможува просторна анализа за да се разберат трендовите и приоритетите и можностите за визоелизација на резултатите од можните дејствија. Денес многу федерални, држави и локални агенции со успешното ГИС расподелување на задачите и одговорностите на домашната безбедност вклучува: Интеграција на интелегенција и брза анализа за подршка … Read entire article »

Filed under: По Светот

Компјутерите во географијата…

Компјутерите во географијата…

30.11.2011. Автор: д-р Ивица Милевски Во современиот свет, компјутерско-информатичките технологии се навлезени во речиси сите сфери од животот и претставуваат секојдневна потреба и неопходност. Овие технологии овозможуваат забрзан општествен прогрес, па затоа нивната застапеност и користење е показател за степенот на развиеност на некој регион или држава. Во Република Македонија, степенот на користење на компјутерско-информатичките технологии (особено интернетот) сеуште е на релативно ниско ниво и значително заостануваме зад развиените, па и зад некои соседни земји. За да … Read entire article »

Filed under: Наставни

АСТЕР ГДЕМ – нова верзија на тродимензионалниот модел на релјефот!

АСТЕР ГДЕМ – нова верзија на тродимензионалниот модел на релјефот!

23.11.2011.  Автор: д-р Ивица Милевски. По излегувањето на 3”SRTM дигиталниот модел на релјефот во 2003-та година и на 1” ASTER GDEM дигиталниот модел на релјефот во 2009 година, настана вистинска пресвртница во користењето на 3-Д претставите на релјефот во различни делови на Светот, па и во Република Македонија (доволно е да се погледнат само картите од временските прогнози на нашите телевизии). Овие засега два единствени бесплатни модели со речиси глобална покриеност, заради популарноста, добија нови, подобрени … Read entire article »

Filed under: Географски вести

Географски информациски системи – Нов универзитетски учебник

Во октомври 2011 година, од печат излезе универзитетскиот учебник Географски информациски системи. Автор на учебникот е д-р Благоја Маркоски, редовен професор на Институтот за географија-ПМФ, при Универ­зи­те­тот Св. Кирил и Методиј. Учебникот Географски информациски системи е одобрен од страна на Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скопје како основен учебник, наменет пред се за студентите запишани на студиумот по географија, односно насоките географски информациски системи, демографија, туризам, физичка географија и нас­тав­на­та насока. Изработен е во склад со актуелните … Read entire article »

Filed under: Географски вести, Наставни

Advertisment ad adsense adlogger