Tagged: градови

0

Најскапите градови во светот во 2011 година

3.03.2012 Неодамна, од страна на британскиот Economist Intelligence Unit (EIU) е напревено истражување за тоа кои се најскапите поголеми градови за живеење, нa крајот на 2011 година. Истражувањето на EIU се спроведува два пати во годината...

0

Напуштени градови

16.02.2012 Постојат илјадници целосно напуштени градови во светот. Сите тие ја имаат сета потребна инфраструктура, улиците, куќите, училиштата, но седат празни и безживотни, остануваат да сведочат за животот кој некогаш постоел таму. Причините за...

0

Најзагадените градови во светот во 2011 година

6.02.2012 Многу светски градови претставуваат подрачја со нарушена рамнотежа на животната средина и загадувањето претставува најсериозниот проблем со кој се соочуваат. Животниот простор на човекот се повеќе се стеснува, на просторите на градовите сместени...

0

Прошетка низ Македонските градови: Виница

8.01.2012 Градчето Виница се наоѓа во источниот дел на Република Македонија. Сместено е во подножјето на планината Плачковица, во југоисточниот дел на Кочанската Котлина, на надморска височина од 380 до 445 метри. Според сообраќајно-географската положба...

0

Прошетка низ македонските градови: Велес

Велес се наоѓа во централниот дел на Република Македонија во средното течение на реката Вардар  на надморска височина од 158 до 260 метри. Стариот дел има амфитеатрален облик, со куќи распоредени по долинските страни на...