Tagged: екологија

0

Најзагадените градови во светот во 2011 година

6.02.2012 Многу светски градови претставуваат подрачја со нарушена рамнотежа на животната средина и загадувањето претставува најсериозниот проблем со кој се соочуваат. Животниот простор на човекот се повеќе се стеснува, на просторите на градовите сместени...

0

Ширење на мов низ Хавајските Острови

Sphagnum palustre овој вид на мов се среќава на целата Северна Хемисфера, но неговото размножување е различно на Хавајските Острови. Новата студија покажува дека овие мовови на Хавајските острови се клонираат во период од...

0

ЗАДУШЕНИОТ ГРАД: ГЕОГРАФИЈАТА И АРХИТЕКТУРАТА НА СКОПЈЕ

25.12.2011.  Автор: д-р Благоја Маркоски.   Многу чести се дискусиите за Скоје, главниот град на Република Македонија (како многупати пред, а секако и во иднина) условно речено се дави во радијациони магли (прашина, чад,...

0

Каде се складира нуклеарниот отпад?

Радиоактивност е својство на некои врсти на атоми да ja променуваaт нивната атомска структура и притоа да емитираат енергија во вид на зрачење. Таа промена се нарекува радиоактивно зрачење. Кога се зборува за опасностите...

0

ЈАЛОВИНАТА ОД ТОРАНИЦА ЈА ЗАГАДИ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

17.11.2011 Превземено од: Телма Државниот инспектор за животна средина ги објави резултатите од еколошката катасрофа која пред една недела се случи кога голема количина јаловина беше испуштена од рудникот „Тораница“. Мострите земени од седум...

0

Воздухот е загаден, ама дозволено?!

17.11.2011. Превземено од весникот Вечер. Зголемување на загадувањето, според Министерството за животна средина, се очекува во зимскиот период, поради вклучувањето на топланите и загревањето на домовите. Скопјани може да здивнат бидејќи загаденоста на воздухот се...

Еколошка катастрофа во Тораница 0

Еколошка катастрофа во Тораница

Јаловина со отровни материи од рудникот се излеала од рудникот „Тораница“. Отровни материи како арсен, олово, цинк кадмиум и нус-продукти од процесот на експлоатација на рудата директно се излеале во Крива Река и предизвиклеа...