Мегалитската опсерваторија Кокино

20.12.2011. Автор: Рената Здравеска Археолошкиот локалитет “Татиќев Камен”, денес повеќе познат како Мегалитска опсерваторија Кокино (според…

Интересни географски факти за Македонија!

19.12.2011.  Автор: д-р Ивица Милевски. Во наредниот преглед се претставени некои географски факти за Македонија кои…