Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "планина"

Изработен е 3D модел на коренот на планината Галичица

Изработен е 3D модел на коренот на планината Галичица

15/11/2017 Планините се вид релјефен облик кои се изучуваат уште од најмала возраст. Општо познато е дека тие претставуваат возвишувања на Земјината површина создадени како резултат на движењето на внатрешните сили на Земјата. Вообичаено кога се изучуваат планините се говори за надморската височина, геолошки состав, експозицијата, па натаму флората и фауната, но во досегашните истражувања не е даден осврт кон тоа што се случува или поедноставно, како изгледаат планините под површината. Односно, се поставува прашањето: Зошто … Read entire article »

Filed under: Географски вести

Олимп – планината на боговите

Олимп – планината на боговите

Планината Олимп – се издигнува до 2917 мнв и претставува највисока планина во Грција и втора по височина на Балканскиот полуостров. Позната е како дом на 12-те Олимписки богови од старогрчката митологија и се наоѓа на границата помеѓу Тесалија и Македонија, на околу 100 km оддалеченост од градот Солун. Во 1938 година е прогласена за прв национален парк во Грција. Морфологијата на планината се карактеризира со стрмни падини и остри врвови одделени со длабоки кањони, … Read entire article »

Filed under: Викенд предлог, По Светот

Интересни карпести форми на планината Манговица

Интересни карпести форми на планината Манговица

23.01.2012 Манговица е ниска (862 м) и издолжена (23 км) планина помеѓу Овче Поле на запад и Пробиштипско-злетовскиот басен на исток. Оваа планина е составена главно од многу стари карпи, а само на неколку места во северниот дел има помлади вулкански карпи, кои очигледно се во врска со некогашните околни вулкани. Планината има релативно едноставен и едноличен релјеф, освен на неколку места на западната страна, во сливот на реката Мавровица, каде има појави на карпести или … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Викенд предлог: Скопска Црна Гора

Викенд предлог: Скопска Црна Гора

25.11.2011. Скопска Црна Гора е средно висока планина, која се протега помеѓу Кумановската котлина на исток, Скопската котлина на југ и реката Лепенец на запад. На север, помал дел од неа продолжува кон Косово и кон Србија. Планината е карактеристична по долгите планински била и ограноци, заоблени и делумно каменливи врвови со повеќе длабоки долини помеѓу нив. Највисок врв на Скопска Црна Гора е Рамно со 1651 м височина. Врвот се наоѓа речиси во средишниот дел од … Read entire article »

Filed under: Викенд предлог

Advertisment ad adsense adlogger