10-те најдолги реки на светот

30.06.2012 Мерењето на должините не реките, особено кај оние поголемите не е воопшто едноставно. Тоа од…

Кањо Кристалес (Caño Cristales), една од најубавите реки во светот

14.05.2012 Кањо Кристалес (Caño Cristales) е река во Колумбија, во јужниот дел на Сераниа де ла…

За хидрографските одлики на Крива Река

7.12.2011.  Автор: д-р Ивица Милевски Крива Река е најдолга, а по површина на сливот најголема притока…