Промоција на Институтот за географија при ПМФ-УКИМ во Скопје

02.06.2021 Со цел доближување на студиските програми на Институтот за географија до сегашните матуранти и идни…

Физичко-географски карактеристики на Охридско-струшка котлина

Охридско-струшката котлина го зафаќа крајниот југозападен дел на Република Македонија. Котлината е во склоп на Западно-македонската…