Articles Comments

ИГЕО-ПОРТАЛ » Entries tagged with "хидрографија"

Колкава површина од Република Македонија припаѓа на сливот на Дунав?

Колкава површина од Република Македонија припаѓа на сливот на Дунав?

4.04.2018 Познато е дека територијата на Република Македонија, во хидрографски поглед припаѓа на 3 главни (морски) сливни подрачја и тоа: Егејски (86,9%), Јадрански (12,9%) и сосема малку на Црноморскиот слив (0,2%). Во Егејското сливно подрачје припаѓаат сливовот на реката Вардар и неговите притоки (20.535 км²), сливот на реката Струмица (1.535 km²), сливот на реката Лебница (129 km²) која пак е притока на Струма и сливот на Дојранското Езеро (120 km²). Јадранското сливно подрачје е претставено со … Read entire article »

Filed under: На тема, Чудесна Македонија

Кањо Кристалес (Caño Cristales), една од најубавите реки во светот

Кањо Кристалес (Caño Cristales), една од најубавите реки во светот

14.05.2012 Кањо Кристалес (Caño Cristales) е река во Колумбија, во јужниот дел на Сераниа де ла Макарена (Serrania de la Macarena), планински венец лоциран источно од Андите, во провинцијата Мета. Должината на реката изнесува нешто помалку од 100 км, има широчина од 20 метри и е неспоредливо мала во однос на Амазон. Реката претставува комбинација на брзаци, водопади и слапови. Оваа река ја нарекуваат „Река на пет бои“, „Течно виножито“, па дури и „Најубавата река на … Read entire article »

Filed under: По Светот

Најголемиот карстен извор во Република Македонија

Најголемиот карстен извор во Република Македонија

На териоторијата на Р. Македонија се регистрирани петнаесетина извори- карстни врутоци чија штедрост надминува 1 м3/с. Сите тие се застапени во западните делови на Р. Македонија. На Јадранскиот слив припаѓаат пет вакви извори, на потесното сливно подрачје на реката Вардар четири, колку што ги има и во сливот на реката Треска и по еден во сливот на Бабуна и Црна Река. Најголем карсен извор е Острово кај манастирот Св. Наум, во јужното крајбрежје на Охридското Езеро. … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Колку езера има во Република Македонија?

Колку езера има во Република Македонија?

11.01.2012 Кога ќе прашате некого колку езера има во Република Македонија, може да очекувате најразлични одговори: некој ќе каже само 3 мислејќи на големите котлински езера, друг пак ќе спомене бројка од 10-тина заедно со познатите вештачки езера или може да чуете 50, 60 или 80 езера.  Сепак, бројката е многу поголема, но точната можеби никогаш нема да биде прецизирана од едноставна причина што нема јасно разграничување меѓу езеро од една страна и локва, вир и … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Салаковски Езера – Горските очи на Јакупица

Салаковски Езера – Горските очи на  Јакупица

Во централниот дел на Република Македонија, се наоѓа еден од најубавите планински масиви во нашата земја. Масивот Јакупица, познат уште како и масив Мокра се состои од повеќе планински целини: Јакупица лоцирана во централниот и источниот дел (Солунска Глава 2.540 м), Даутица (2.179 м) кон југозапад, Караџица  (2.472 м) на севорозапад, Сува Планина продолжение на Караџица во северен правец, Шашковица кон североисток и Голешница на исток. Вака широко распостранет масивот Јакупица изобилува со многу природни … Read entire article »

Filed under: Чудесна Македонија

Основни податоци за акумулациите Липково, Глажња и ХМС Липково

Подготвил: Ивица Маџевиќ Липковско Езеро На 12 км од Куманово и 2 км од с.Липково се наоѓа браната Липково. Изградена е во 1957 година. Акумулацијата се наоѓа на надморска височина од 478 м и се полни од Липковска Река, десна притока на реката Пчиња. Надморска височина меѓу котите на сливот е 450-1350 м, просечна надморска височина е 1070 м, површината на сливот е 110 км кв., а обем на сливот е 42 км кв. Минимален проток на Липковска Река е 240 л/сек. Најголемиот протек е во пролет, најмал е во лето и есен. Времето на мала протечност се совпаѓа со зголеменитепотреби на вода во летниот период. Овој нерамномерен годишен проток на вода, ја наметнала потребата од нејзино акумулирање во истоимената акумулација. Технички податоци за акумулацијата Липково: –          зафатнина на акумулацијата – 1.500.000 м3 –          корисна … Read entire article »

Filed under: На тема

Кундино и Кундинско Езеро-убавини помеѓу изгаснатите вулкани!

Кундино и Кундинско Езеро-убавини помеѓу изгаснатите вулкани!

8.12.2011.  Автор: д-р Ивица Милевски Кундино е мало пробиштипско село кое се наоѓа 4 километри северозападно од градот, во подножјето на Плавица (1297 m). До селото кое има околу стотина жители, се стигнува преку регионалниот пат Пробиштип-Кратово. Тргнувајќи по овој пат, на околу 4 км од Пробиштип се скршнува десно и се движиме по локален пат уште 1 километар до центарот на селото. Самото село е на 700 метри надморска височина и има архаичен, доста интересен … Read entire article »

Filed under: Викенд предлог

Advertisment ad adsense adlogger