ТИС Поени Оценка
Симона Божиновска 65 8
Жарко Спасов 58 7
Марија Калиева 45 6
Александра Драгоманова 34 ?
Кристина Златановска 32 ?
Моника Илиевска 26 не
Магдалена Димитриевска 23 не
Марјана Павличек 20 не
Мартин Милиќевиќ 19 не
Анита Кареска 19 не
Даниел Дуневски 18 не
Ана Николовска 16 не
Ана Јовановска 14 не
Радмила Халева 5 не
ОПШТА ГЕОЛОГИЈА
Елена Деспотоска 36 8?
Илија Олумчев 31 7?
Кристијан Вељаноски 25 7
Сашка Искова 21 7
Душко Шуплиноски 5 не
Дарко Стаменовски 3 не