ПРАШАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ДАЛЕЧИНСКА ДЕТЕКЦИЈА (2013 година)

Литература: Збирка на материјали по предметот Далечинска детекција подготвени од д-р Ивица Милевски, ИГЕО-портал (делот за далечинска детекција), Wikipedia и други извори на интернет