Резултати од Геоинформатика (практична проверка)

име и презиме

1

вкупно

бр.

2

1

Петар Трајков

50

45

95

2

Мартин Тодороски

42

50

92

3

Мери Ширјакоска

36

50

86

4

Никола Јовановски

40

45

85

5

Арсе Кузманоски

35

50

85

6

Роберт Спасов

35

50

85

7

Беса Лужа

35

45

80

8

Филип Червенка

45

30

75

9

Антонио Трајков

35

45

80

10

Александар Илиев

30

35

65

11

Никола Трендафилоски

30

30

60

12

Петар Нанов

25

35

60

13

Златко Валазовски

20

40

60

14

Моника Андрееска

25

30

55

15

Бурим Лужа

28

25

53

16

Златко Стојановки

30

20

50

17

Арта Мифтари

20

25

45

18

Емилија Блажевска

20

25

45

19

Ѓорѓи Такев

15

30

45

20

Игор Николовски

37

0

37