РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ОПШТА ГЕОЛОГИЈА СО ПЕТРОГРАФИЈА 2013/14
рб презиме име прв кол. втор кол. семин проект вкупно оценка
1 Кузмановски Арсе 40 36        
2 Лужа Беса 37 27        
3 Спасов Роберт 36 30        
4 Јордановски Никола 34 32        
5 Трајков Петар 30 31        
6 Трендафилоски Никола 29 23        
7 Бабаноска Билјана 28 33        
8 Тодороски Мартин 28          
9 Дациќ Јасмина 22 22        
10 Трајков Антонио 21 25        
11 Валазовски Златко 21 26        
12 Наков Петар 20 0        
13 Андрееска Моника 20          
14 Блажевска Емилија 18          
15 Червенка Филип 13          
16 Шијакоска Мери 10          
17 Илиев Александар 10          
18 Такев Ѓорги 10          
                 
Положени  
Условно  
Не положиле