ОПШТА ГЕОЛОГИЈА
Име и презиме Поени
Ивана Пешовска 55
Боби Богатиновски 39
Петар Наумоски 36
Дамјан Маневски 34
Егзон Арслановски 33
Јовица Спасевски 32
Клементина Павловска 24
Марта Мишкова 11
Дениз Ахмед 10
Марија Митреска 8
   
ПЕДОГЕОГРАФИЈА
Име и презиме Поени
Ана Димитрова 55
Петар Нашев 51
Ардита Тоска 49
Михаела Димовска  30
Маја Станкоска 15

Зелено - положиле
Жолто - да се јават
Црвено - не положиле