РЕЗУЛТАТИ - ОПШТА ГЕОЛОГИЈА СО ПЕТРОГРАФИЈА, НАСТАВНА, 2016 ГОД.
  Име и презиме I колокв II колокв завршен ис. статија збир крајна
1 Спасовска Милица 33          
2 Кузевска Моника 31          
3 Аврамовски Бојан 28          
4 Грашкоска Ивона 26          
5 Ефремовски Мартин 25          
6 Ристиќ Ненад 24          
7 Клечкароски Младенчо 21          
8 Ристевска Александра 21          
9 Јанковски Благојче 16          
10 Радулов Стефан 15          
11 Тодоровска Кристина 13          
12 Колевска Фросина 10          
13 Савевски Николче 6          
14 Василевски Филип 3          
15 Арслановски Егзон 2          
16 Јовев Иво 0          
17 Мемедов Сабир 0          
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
30              
ПОЛОЖИЛЕ КАНДИДАТИ КОИ ИМААТ НАД 20 ПОЕНИ