Резултати по предметот Општа геологија со петрографија, за 2017-2018 година

Општа геологија со петрографија, 2017-18 година
Име и презиме Поени I Поени II Поени + Вкупно  Испит Оценка
Илија Ристески 32 23        
Здравко Манолев 31 29        
Дарко Трипуновски 30 22        
Александар Стајиќ 27 22        
Михаела Димовска 22 12        
Виктор Андоновски 22 10        
Драгана Ефтимова 22          
Наталија Крстеска 20          
Пане Трајков 20 14        
Георгина Пупалеска 18          
Оливер Шеќеровиќ 18          
Виктор Блажевски 18          
Кирил Ефремов 17          
Никола Радевски 17          
Стефан Аризанковски 16          
Кирил Димитровски 15          
Филип Беговски 15          
Марија Василева 15          
Ана Димитриевска 14          
Ермира Мемеди 10