Општа геологија со петрографија 2018-19        
  Име и презиме колок.1 колок.2 испит проектна вкупно
1 Емилиа Бунарџиевска 36        
2 Стефан Спирковски 35        
3 Ведра Стојановска 27        
4 Клементина Павловска 26        
5 Мелехат Ејуп 22        
6 Филип Јованоски 20?        
7 Андреа Алексоска 20?        
8 Мирљинда Рамадани 20?        
9 Ивана Крстева 20?        
10 Михаела Димовска 18        
11 Хисамедин Беќир 17        
12 Петар Наумоски 15        
13 Исра Лу;чи 15        
14 Теодор Ѓорѓиев 14        
15 Јовица Спасевски 12        
16 Марио Котески 10        
17 Дениз Ахмед 10        
18 Михаел Милошески 8        
19 Стефани Стомнароска 7        
20 Дамјан Маневски 5        
21 Ивана Стојаноска 5