Резултати од првиот колоквиум по предметот Општа геологија со петрографија од 5.12.2019

  Име и презиме Прв колок. Втор колок. Семин. Вкупно
1 Клементина Павловска 37      
2 Елена Илиеска 35      
3 Ива Тодороска 35      
4 Јована Темелковска 27      
5 Давид Желчески 25      
6 Андреј Видановски 24      
7 Величе Ѓорѓиевска 23      
8 Иван Чешмеџиевски 22      
9 Елена Иваноска 19      
10 Христијан Ѓиноски 17      
11 Иле Шутески 17      
12 Кристијан Јосифоски 15      
13 Љупчо Димов 15      
14 Бобан Велески 13      
15 Марко Голиќ 13      
16 Марија Петреска 12      
17 Андреј Павловски 11      
18 Горјан Блажески 5      
19 Ивана Стојаноска 5      
  Положено
  Не положено