ГРУПИ ПО ПРЕДМЕТОТ ТУРИСТИЧКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ
(за предавања и вежби во компјутерската училница)

ТИС прва група

1.

Адријан Ристовски

2.

Адријана Стојановиќ

3.

Александар Ѓурчевски

4.

Александра Митровска

5.

Анастас Михајловски

6.

Ангел Матеничарски

7.

Ангела Божиновска

8.

Ангелче Костовски

9.

Андреа Шќекиќ

10.

Билјана Младеновска

11.

Виктор Богатиновски

12.

Виктор Ташков

13.

Викторија Дамјановска

14.

Викторија Спиркоска

15.

Горјан Јакимовски

16.

Даниела Ангелкоска

17.

Дарко Алексовски

18.

Дијана Јангеловска

19.

Драгана Стефковска

20.

Ѓорѓи Иванов

21.

Елена Николовска

22.

Емил Јакимовски

23.

Емилија Николовска

24.

Златко Цветковски

25.

Ивана Јакимовска

26.

Ивана Копиловиќ

ТИС втора група

27.

Ивона Попоска

28.

Ирина Трајановска

29.

Катерина Аврамовска

30.

Катерина Јовановска

31.

Катерина Ласкова

32.

Кире Ѓоргиев

33.

Кире Спировски

34.

Кристијан Ацевски

35.

Лазар Шуклев

36.

Маја Спаскова

37.

Марио Лазов

38.

Мартин Здравевски

39.

Мартин Никушевски

40.

Мартина Мунеска

41.

Младен Миладиновски

42.

Наси Барули

43.

Ники Саридис

44.

Никола Дамевски

45.

Петар Мојсовски

46.

Роберт Спасов

47.

Синиша Илиевски

48.

Стефани Перковска

49.

Тамара Милошевска

50.

Трајан Крстевски

51.

Филип Маневски

52.

Христина Ристевска