Групи за настава и вежби по предметот ТИС за летен семестар 2016 година

ПРВА ГРУПА

1

Анѓевовска Емилија

2

Антевска Сања

3

Арсов Стефан

4

Баболонска Тања

5

Барутоска Елена

6

Бојкова Милена

7

Бошкова Ангела

8

Велковска Симона

9

Вучкова Мартина

10

Генев Стефан

11

Глигоров Петар

12

Делов Ѓорѓи

13

Димова Ивона

14

Додевски Методи

15

Ѓурчевски Александар

16

Зафирова Габриела

17

Зафировски Игор

18

Захова Елиса

19

Златева Ивана

20

Илиевски Давид

21

Јанева Татјана

22

Јованов Дејан

23

Јовановски  Далибор

24

Келтановска Дијана

25

Крсте Никола

26

Лазаревски Андреј

27

Личина Елена

28

Маневска Драгана

29

Манчевска Викторија

30

Милевска Ангела

31

Миленковска Габриела

32

Миленковска Драгана

ВТОРА ГРУПА

33

Митевска Рената

34

Митковски Роберт

35

Неделковски Стево

36

Николовски Никола

37

Панова Мирјана

38

Пашовски Кристиан

39

Петковска  Татјана

40

Петковска Анастасија

41

Петкоска Рената

42

Петревска Марија

43

Пиличева Љубица

44

Поповски Томица

45

Радески Даниел

46

Рајчина Маја

47

Риданска Анрдијана

48

Сапунчев Иван

49

Спасовска Елена

50

Станковски Иван

51

Стојановска Сандра

52

Стојова Сандра

53

Тасиќ Ивана

54

Терзиовски Иван

55

Тодоровска Тамара

56

Топалоски Андреј

57

Факиќ Семир

58

Фидановска Ана

59

Филиповска Александра

60

Цветановски Филип

61

Цветковска Моника

62

Чешменџиев Константин

63

Стомнароски Филип

64

Николовска Марија