Резултати од испитите ТИС и општа геологија со петрографија (13.09.2017)

ТИС

 1. Вероника Коцева, 72 поени
 2. Ѓорѓи Грнев, 50 поени
 3. Филип Здравевски, 49 поени
 4. Симеон Кикереков, 47 поени
 5. Аница Тумбовска, 42 поени
 6. Сара Стаменкоска, 40 поени (статија за оценка)
 7. Нина Николовска, 40 поени (статија за оценка)
 8. Магдалена Павловска, 37 поени
 9. Ѓорѓи Белевски, 36 поени

Општа геологија со петрографија

 1. Николче Савевски, 36 поени
 2. Наталија Крстеска, 30 поени
 3. Теодора Петрушева, 15 поени
 4. Христина Ниневска (положено за карпи)

Положиле студентите со 41 до 80 поени. Оние со 40 поени треба да дополагаат или да изготват статија. Под 39 поени се паднати.