Резултати од писмените испити по предметите ТИС (4.06.2014), Педогеографија, Општа геологија со петрографија и Далечинска детекција (20.06.2014)

Туристички информациски системи (ТИС)

Мартин Здравевски 54  
Катерина Стојкоска 51  
Никола Поповски 50  
Горјан Јакимовски 48  
Драгана Стефковска 47  
Ивона Поповска 45  
Александра Митровска 45  
Стефанчо Јовановски 43  
Елена Николовска 35?  
     
    останатите под 35 поени не положиле. Оние со напишана и објавена статија ќе имаат +10 поени.

Општа геологија со петрографија

Мартин Тодоровски 56  
Моника Андрееска 54  
Мери Шијакоска 53  
Филип Червенка 52  
Николина Ристевска 50  
     
Педогеографија    
Ана Стевковска 53  
Горан Велковски 46  
Емир Сулковски 40?  
Христина Јанковска 40?  
     
Далечинска детекција    
Горан Вељанов 45  
Мартин Цветковски 41  
Илија Миноски 35  
Методија Неданоски 26  
    кандидатите треба да положат и практичен дел за да добијат оценка за далечинска детекција.