Педогеографија и ТИС, резултати

Име и презиме Поени
Педогеографија
Славица Николовска 47
Елизабета Карова 47
Сузана Кузмановска 46
Емир Сулоски 42
Зоран Кристо 38
Николина Ристевска 32
Орхан Дервишовски 30
Борка Најдовска  
 
ТИС  
Ѓорѓи Иванов 45
Даниела Ангеловска 0
Мартин Никулевски 0
Михајло Ничевски 0

По предметот Педогеографија сите треба да дополагаат усмено за еден почвен тип (10, 11 или 12.09.2014, од 10 часот)

По предметот ТИС тие што не положиле да се јават на консултации во вторник, среда или четврток од 10 часот.