Резултати од испитот на 16.06.2016

Општа геологија со петрографија Поени Статус
Стојкоски Трајче 40 да се јави*
Станкоска Маја 17 не пол.
Хадис Сулејмани 6 не пол.
Ристески Никола 0 не пол.
     
Земјата и вселената    
Клечкароски Младенчо 50 7+
Хаџијевска Аделина 40 да се јави*
Савевски Николче 40 да се јави*
Јовев Иво 40 да се јави*
Јанковски Благојче 40 да се јави*
Сабир Мемедов 18 не пол.
Колевска Фросина 14 не пол.
Арслановски Егзон 0 не пол.
     
ТИС    
Илиевски Давид 42 6? да се јави*

*Студентите со статус „да се јави“, треба да дојдат на дополнителна проверка на 23.06 (четврток) во 11 часот.