Општа геологија со петр. (29.01) Поени
Оливер Шеќеровиќ 68
Марија Василева 65
Ана Димитриевска 64
Драгана Ефтимова 60
Пане Трајков 58
Драган Златков 49
Оливер Конески 48
Марио Спиркоски 41
Виктор Блажевски 41
Николче Савевски 40
Сабир Мемедов 34
Кирил Димитровски 31
Виктор Андоновски 30
Филип Беловски 28
Никола Радевски 26
Марија Митреска 15
Егзон Арслановски 0
Земјата и Вселената (30.01)  
Драган Златков 45
Ардита Тоска 45
Драган Талевски 44
Јусра Рамани 43
Ивана Илиеска 32
Кирил Ефремов 24
Александар Долдуров 5
ТИС (31.01)  
Милена Димоска 45
Роберт Митковски 43
Адријан Ристовски 43
Ѓорѓи Белевски 42
Стево Неделковски 41
Самоил Момироски 40
Филип Стомнароски 39
Ангел Спасовски 36
Ивана Тасиќ 15
Благојче Ѓоргоски 6