Резултати по предметот педогеографија, 2017-2018 година.

Име и презиме Поени испит Поени стат. Останато Вкупно Оценка
Ханис Билали 71        
Драгана Талеска 70        
Диме Недев 58        
Блерта Лимани 55        
Ненад Златановски 54        
Мартин Дејановски 52        
Јустра Рамани 51        
Михајло Павиќевиќ 45        
Тихомир Митрев 44        
Теодор Мицески 40        
Филип Младеновски 40        
Маја Станкоска 15        
Ана Димитрова 8        
Синоличка Божиновска 0