РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИТЕ ПО ЗЕМЈАТА ВО ВСЕЛЕНАТА (МАТЕМАТИЧКА ГЕОГРАФИЈА), ПЕДОГЕОГРАФИЈА, ЗЕМЈАТА КАКО НЕБЕСНО ТЕЛО И ПАЛЕОГЕОГРАФИЈА, ОДРЖАНИ НА 1. И 3.02.2012 ГОДИНА

ЗЕМЈАТА ВО ВСЕЛЕНАТА ПОЕНИ ОЦЕНКА
Анакиева Сања 45 8
Стоименовска Адријана 37 7
Ристов Стефан 35 6-7
Митовска Емилија 34 6-7
Кристо Зоран 33 6
Китановска Викторија 32 6
Ивановски Васко 31 6
Петкоски Јане 31 6
Јовановски Дамјан 5 -
Станоевски Александар 5 -
Ковчегарски Бранко 0 -
Ангеловски Атанас 0 -
Илиевски Никола 0 -
Крстевски Бобан 0 -
Блажевски Александар 0 -
     
ПЕДОГЕОГРАФИЈА    
Рамазан Асан 32 6
Сулкоски Енгин 30 ?
Ѓоргов Ѕвонко 30 ?
Ристова Викторија 30 ?
Давидовска Андријана 25 -
Постоловски Ѓорѓи 25 -
Тодевска Моника 20 -
Вангеловска Христина 5 -
     
ЗЕМЈАТА КАКО НЕБЕСНО ТЕЛО    
Дураковски Дејан 40 8-9
Ристевска Драгана 38 7-8
Ристова Викторија 37 7-8
Садије Демири 35 6-7
Петревски Александар 35 6-7
     
ПАЛЕОГЕОГРАФИЈА    
Маневска Милена 50 10
Цапевска Сања 50 10
Ѓорѓиевска Катерина 48 9-10