Резултати од испитите по предметите Општа геологија, Педогеографија, Ерозија, ТИС и Земјата во вселената, полагани од 22-30.08.2012.

ОПШТА ГЕОЛОГИЈА

ЕРОЗИЈА

Петревски Александар

30?

Кузевски Гоце

48

Салтамарски Бојан

8

Ивановски Мартин

30?

Симоновски Антонио

5

Арсовски Филип

25?

ПЕДОГЕОГРАФИЈА

ТИС

Куциноска Моника

45

Вангелов Кристијан

55

Дураковски Дејан

42

Христовски Александар

41

Ристевска Драгана

41