РЕЗУЛТАТИ ОД КОЛОКВИУМИТЕ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗЕМЈАТА И ВСЕЛЕНАТА

Име и презиме Колок 1 Колок 2 Вкупно
Јована Темелковска 36    
Давид Желќески 25    
Марко Голиќ 22    
Александар Станковиќ 21    
Иле Шутески 20    
Марија Петреска 15    
Стефани Стомнароска 12    
Бобан Велески 7    
Андреј Павловски 4    
Кристијан Јосифоски 3    
Арсим Ибраими 3    
ЛЕГЕНДА
положено
да се јави дополн.
не положено