СПИСОК-ЛИСТА НА СЕМИНАРСКИ РАБОТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗЕМЈАТА ВО ВСЕЛЕНАТА

РБ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СТАТУС НАСЛОВ НА СЕМИНАРСКА СТАТУС
1 Алили Абдула вонр Комети  
2 Ангеловски Атанас ред Метеори  
3 Атанасов Александар ред Астероиди  
4 Блажевски Александар ред Сонце  
5 Демишоски Изет вонр.П-45 Месечина  
6 Димовски Давор ред Древни космологии  
7 Емрулаи Емир ред Средновековни космологии  
8 Ивановски Васко ред Модерни космологии  
9 Илиевски Никола ред Галактиката Млечен Пат  
10 Јанков Методи ред Пространство и структура на Вселената  
11 Јовановски Дамјан ред Ѕвезди  
12 Јосевска Миљена вонр Двојни ѕвезди  
13 Јошевски Александар ред Цефеиди  
14 Китановска Викторија вонр Пулсари  
15 Ковчегарски Бранко ред Квазари  
16 Костадиновски Никола ред Телескопи и нивно користење  
17 Крстевски Бобан ред Хаблов телескоп  
18 Лазаревски Виктор вонр Најновите вселенски мисии  
19 Левковска Даниела вонр.П-45 Древни календари  
20 Личина Јасмин ред Модерни календари  
21 Митовска Емилија ред Ориентација на небесната сфера  
22 Митровска Елена ред Сончева активност  
23 Пауноска Кристина ред Планетата Меркур  
24 Пеев Мики ред Планетата Венера  
25 Петковски Јане ред Планетата Марс  
26 Петрески Никола вонр.П-45 Планетата Јупитер  
27 Решити Ертан  ред Сателитите на Јупитер  
28 Ристов Стеван ред Планетата Сатурн  
29 Ристовски Кристијан ред Сателитите на Сатурн  
30 Сејфулаи Сумер ред Планетата Уран  
31 Станоевски Александар ред Планетата Нептун  
32 Стоименовска Адријана ред Транснептунски планети  
33 Султан Мухамед Беќир ред Прецесија  
34 Тановски Тодорче ред Нутација  
35 Тасева Сузана вонр.П-45 Гравитациски влијанија на небесните тела врз Земјата  
36 Тенекиџиева Славица ред Како настанал Сончевиот систем?